Skip to main content

MYSORE TILL FYSIOTERAPI TILL YOGA ANATOMI


Sara mötte yogan år 2009, hon föll snabbt för Ashtanga och praktiserar sedan dess.

År 2011 flyttade hon till Mysore, Indien, för att uppleva Ashtangans rötter. Där hade hon förmånen att få praktisera med R. Sharath Jois under lite mer än ett år i sträck. Hon drev också Santosha Café där hon serverade frukost till yogis. Genom inspiration ur yogan, i hur små justeringar i utövandet av asanas kan läka skador, utbildade sig Sara efter tiden i Mysore till leg. Fysioterapeut vid Lunds Universitet. Hon upplever att yogan och fysioterapin verkligen berikar varandra i båda riktningar. Genom sitt yrke har Sara erfarenhet av att möta personer med allt ifrån idrottsskador till utmattning och långvarig smärtproblematik. Hon har utbildat sig inom bland annat Basal kroppskännedom, Medicinsk yoga och Akupunktur.

Sara började som lärling hos Ann Svärdfeldt (Auktoriserad L1) år 2011-2013. Sara är sedan år 2016 lärling och assistent hos Isabella Nitschke (Auktoriserad L2). Sara hade sommaren 2018 förmånen att få gå Richard Freeman och Mary Taylors månadslånga Teacher Intensive i Boulder, Colorado, USA. Sara går så ofta hon kan på workshops och utbildningar med erfarna lärare och hon reser så ofta hon har möjlighet till Mysore för att praktisera med sin guru R. Sharat Jois. Hon blev Auktoriserad nivå 1 i januari 2019 och har därmed Sharaths godkännande att lära ut första serien i Ashtanga yoga.

Efter några års yogaundervisande och många anatomiska frågor från elever så bestämde sig Sara för att sätta ihop en kurs i anatomi ur ett yogaperspektiv.


VILL DU GÅ EN KURS?