Skip to main content


För en hållbar yogapraktik 

ASHTANGA YOGA

I Ashtanga yoga finns rörelser som balanserar hela kroppen. Det är fasta serier av ställningar där varje ställning förbereder inför nästa så att du har den styrka, rörlighet och uthållighet som behövs för att lära dig nästa position. Ställningarna synkroniseras med andetaget och det skapar en inre värme som renar kroppen och nervsystemet.

Många märker snabbt att kroppen blir starkare, smidigare, lättare, du får bättre hållning, du lär dig att andas djupare, förbättrar din kroppskännedom, koncentrationsförmåga och blir mer medvetet närvarande. Yogan ger både fysisk träning och återhämtning.

"Ashtanga untangle our bodies, unravel our minds and make room within ourselves for consciousness to breathe"

Ty Landrum

Du möter dig själv på mattan. Många upplever att de blir mer medvetna om sina beteendemönster genom yogan, både gentemot sig själv och sin omgivning.

Yoga har förts vidare via Parampara (guru till elev). Ashtanga yogan har sitt ursprung i staden Mysore i Indien där Rama Mohan Brahmachari, T. Krishnamacharya och Sri K. Pattabhi Jois undervisat (i modern, nedtecknad tid). Idag förs traditionen vidare av R. Sharath Jois, Saraswati Jois och de certifierande och auktoriserade lärarna runt om i världen.

Ashtanga yoga är en livsfilosofi och en metod för att nå ett högre medvetande. Ordet Ashtanga är Sanskrit och betyder "åtta grenar". Den fysiska praktiken är en dessa av åtta grenar och vi börjar med den eftersom kroppen och andetagen är konkreta, vi kan förstå och känna dem. De följande stegen är olika grader av meditation.

"Yoga is an internal practice. The rest is just circus."

Shri K. Pattahbi Jois

OCH ANATOMI DÅ?

Yoga asana (ställningar, den fysiska praktiken) är en skonsam form av rörelse, jämfört med många andra former av träning. Eftersom vi i yoga, och speciellt i Ashtanga yoga, gör samma rörelser väldigt ofta så är det viktigt att inte belasta leder på ogynnsamma sätt då det på lång sikt kan leda till skador. Att lära sig mer om sitt rörelsemönster och öka sin kroppskännedom kan också ha positiva effekter i vardagen.

Den här kursen syftar till att genom teori och praktik gå igenom ett urval av det som är viktigt att veta om anatomi som yogautövare.

Kursen är indelad i fyra moduler:

  • Grundläggande anatomi
  • Nedre extremiteter: fot, knä och höft
  • Bål: bäcken, SI-led och rygg
  • Övre extremiteter: handleder, skuldror och nacke

Du kan oftast välja att gå enstaka moduler eller alla delar som en kurs.


VILL DU GÅ EN KURS?