Skip to main content

KURSBESKRIVNING

Den här kursen syftar till att genom teori och praktik gå igenom ett urval av det som är viktigt att veta om anatomi som yogautövare. Kursen är indelad i fyra moduler:

Grundläggande anatomi

Vi går igenom olika strukturer vi har i kroppen, aktiva strukturer så som muskler och bindväv/fascia samt passiva strukturer så som skelett, leder och ligament. Vi pratar om vad vi har för olika slags leder och vilka rörelser de kan göra. Vi pratar om hur muskler, nervsystemet och andningen fungerar samt om rörelsekedjor och hur de påverkar oss i vår yogapraktik.

Nedre extremiteter

fot, knä och höft

Vi tittar närmare på fotens anatomi, fötternas rörelsemönster och hälens hållning. Vi pratar om knäts anatomi, aktiva och passiva strukturer som påverkar våra knän och vad som är viktigt att tänka på i yogapraktiken för att främja knähälsa. Vi går igenom höftens anatomi med dess aktiva och passiva strukturer, vi lär oss om hur fot, knä och höft påverkar varandra och hur det visar sig i vår yogapraktik

Bål

bäcken, SI-led och rygg

Vi går igenom bäckenets och SI-ledens anatomi, vi diskuterar bandhas både ur ett anatomiskt, yoga filosofiskt och energimässigt synsätt. Vi tittar närmare på ryggens anatomi, neurologi och muskler samt viktiga aspekter för rygghälsa i bakåtböjningar, framåtfällningar och vridningar.

Övre extremiteter

hand, handled, armbåge, skuldra och nacke

Vi pratar om handens, handledens, armbågens och skuldrans anatomi samt aktiva och passiva strukturer som påverkar dessa leder. Vi tittar närmare på hur de påverkar varandra i rörelsekedjor och hur det visar sig i vår yogapraktik. Vi går igenom nackens anatomi och muskler samt vad som är viktigt i yogapraktiken och i vardagen för att främja nackhälsa.


VILL DU GÅ EN KURS?